نگاهی به اندیشه وسیره مدیریتی حضرت امام خمینی(ره)
20 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی