سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نشریه شمیم معرفت ویژه مربیان 
مدیر مسئول 
 
 
اجرائی 
همکاری 
نشریه فرهنگیان بسیج 
سردبیر 
 
 
اجرائی 
همکاری 
پ‍‍‍ژوهشکده مطالعات جهادی 
نویسنده مقاله 
 
 
همکاری 
تدریس 
دانشگاه امام حسین(ع) 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی و مدیریت 
تدریس 
دانشکده شهید ایرانی دانشگاه جامع علمی کاربردی 
مدرس 
 
 
متون،مدیریت و رفتار سازمانی 
تدریس 
دانشکده شهید مطهری والزهرا 
مدرس 
 
 
اندیشه اسلامی،اخلاق،فقه مدیریت 
تدریس 
دانشگاه امام حسین علیه السلام 
مدرس 
 
 
-----